Jak naprawdę brzmiała jego muzyka?
Czy jest możliwe odkrycie w muzyce Mozarta czegoś nowego?
Wydaje się, że wszystko,
co dotyczy tego wielkiego kompozytora zostało już zbadane,
a jego utwory we wszelkich możliwych wersjach wykonane.
A jednak...
 
 
„Klarnet basetowy - Mozart w oryginale”

Maciej Golebiowski od dłuższego czasu poświęca się idei odtwarzania oryginalnych utworów Mozarta na klarnet basetowy - odkrywania historycznych zapisów nutowych jakimi można wzbogacić praktykę wykonawczą, czego wynikiem jest projekt „Klarnet basetowy - Mozart w oryginale”. W ramach tego projektu został jako jedyny klarnecista zaproszony do występu w „Spirit of Mozart” – koncertów inaugurujacych Mozartjahr 2006 w Wiedniu.

Ten interesujący program na klarnet basetowy wykonywał  rownież na scenach Filharmoni  w Katowicach, Częstochowie, Koszalinie, Lublinie, Toruniu.

Prezentacja instrumentu i jego brzmienia w autentycznych utworach odbyła się w ramach wykładów (AM Gdańsk; AM Wrocław) oraz cyklu koncertów kameralnych z kwartetem smyczkowym „Amber” oraz duetem klarnetowym „HEBE”.

 

Program „ Klarnet basetowy  - Mozart w oryginale”  składa się z utworów Mozarta na klarnet, wykonywanych na unikalnym klarnecie basetowym, zwanym też mozartowskim, zbudowanym na wzór instrumentu z epoki przez Buffet Crampon France.
Zgodnie ze światowym trendem, by utwory wielkich mistrzów prezentować w wersji możliwie bliskiej pierwowzorowi, odtwarzaliśmy oryginalne teksty utworów, w postaci w jakiej wyszły spod ręki Mozarta.

 

Program w ramach koncertu symfonicznego z towarzyszeniem orkiestry:

1) Koncert klarnetowy A-dur, KV 622 w pierwotnej wersji na klarnet basetowy
2) Arię nr 9 "Parto, ma tu ben mio" na mezzosopran i klarnet basetowy z opery "Łaskawość Tytusa" KV 621
3) Arię nr 24 "Ah lo veggio" na tenor z akompaniamentem klarnetu basetowego z opery "Cosi fan tutte" KV 588

Program w  ramach koncertu kameralnego z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego:

1) Kwintet A-dur, KV 581 "Stadler-Quintett" na klarnet basetowy i smyczki
2) Allegro B-dur, KV 516c na klarnet basetowy i smyczki (rekonstrukcja)
3) Rondo A-dur, KV 581a na klarnet basetowy i smyczki (rekonstrukcja na podstawie wersji Otto Bacha z roku 1870)

Ponadto program zawiera opcjonalnie:

  • krótkie wprowadzenie przed koncertem, podczas którego wykonawca nakreśli tło powstania utworów i ich losy, opowie o klarnecie basetowym, o Mozarcie i jego epoce, życiu na cesarskim dworze w Wiedniu, a także o złotej erze instrumentów dętych. Wyjaśni również, jak przebiegały prace nad rekonstrukcją oryginalnego zapisu nutowego utworów.

 

  • wykład - multimedialną prezentację, skierowaną do studentów, muzyków i wszystkich miłośników muzyki. Wykład jest, niezależną od koncertu, rozbudowaną formą spotkania wprowadzającego.


Do programu nagrane zostało także demo CD - “Variazioni su un tema dell’aria *Là ci darem la mano* di Wolfgang Amadeus Mozart”  - jako próbka dźwięku klarnetu basetowego.

 

Maciej Golebiowski: „Jestem przekonany, że tą ofertą stwarzamy miłośnikom muzyki może jedyną szansę usłyszenia utworów Mozarta w ich oryginalnej wersji, na odtworzonym klarnecie mozartowskim.”

Utwory Mozarta w pierwotnej wersji na klarnet basetowy
 

Oryginały ostatniego utworu instrumentalnego Mozarta, Koncertu klarnetowego A - dur KV 622 i Kwintetu A - dur KV 581, zwanego "Kwintetem Stadlera", zaginęły zaraz po śmierci kompozytora. Pierwsze wydane drukiem partytury tych utworów to już opracowania na tradycyjny klarnet. Także inne utwory Mozarta (np. fragmenty kwintetów czy też arie) były wykonywane na tradycyjnym klarnecie.

Dopiero w 1948 roku, po długotrwałych badaniach, opublikowano tezę, że utwory te zostały najprawdopodobniej skomponowane na klarnet basetowy.

Zachowane do naszych czasów różnego rodzaju wzmianki potwierdzające istnienie klarnetu basetowego i fragmenty partytur (np: szkic Koncertu G - dur na rożek basetowy, KV 621a), zainspirowały próby rekonstrukcji brzmienia.